Kainos Publikacijos Kontaktai Nemokamai Užklausos forma
Sutarčių teisė Šeimos teisė Skolos Kita
2004 m. Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete įgijau Teisės bakalauro, 2006 m. – Verslo teisės magistro kvalifikacinius laipsnius. Nuo 2006 m. dirbau teisinį darbą privačiame (2006 m. UAB „Jus Integrum“ – teisinės konsultacijos), bei valstybiniame (2006 m. – 2007 m. Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos Paslaugų gyventojams teikimo skyriuje, 2007 – 2018 m. – Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyriuje) sektoriuose. Ilgalaikė teisinio darbo patirtis skirtinguose sektoriuose atvedė prie noro konsultuoti asmenis betarpiškai, taip užtikrinant maksimalų dėmesį kiekvienam besikreipiančiajam, neribojant laiko sąnaudų bei siekiant suteikti profesionaliausią pagalbą.
El. paštas
info@temidesnamai.lt
Telefonas
8 687 85366
Šeimos teisė
Pareiškimo dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu parengimasKreiptis
nuo 50 €
Ieškinio dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų ar vieno sutuoktinio kaltės parengimasKreiptis
nuo 80 €
Ieškinio dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, išlaikymo dydžio pakeitimo parengimasKreiptis
nuo 80 €
Ieškinio dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo parengimasKreiptis
nuo 50 €
Teisinis situacijos vertinimas, konsultacija raštuKreiptis
nuo 20 €
Kitų teisinių dokumentų rengimasKreiptis
nuo 20 €
Sutarčių teisė
Sutarties parengimasKreiptis
nuo 40 €
Teisinis sutarties vertinimas, koregavimasKreiptis
nuo 40 €
Procesiniai dokumentai teismui
Prašymo, skundo ar pan. dokumento parengimasKreiptis
nuo 20 €
Ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio, dubliko, tripliko parengimasKreiptis
nuo 60 €
Prašymo išduoti teismo įsakymą parengimasKreiptis
nuo 30 €
Apeliacinio skundo parengimasKreiptis
nuo 100 €
Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimasKreiptis
nuo 100 €
Atskirojo skundo parengimasKreiptis
nuo 50 €
Teisinis situacijos vertinimas, konsultacija raštuKreiptis
nuo 20 €
Kitų teisinių dokumentų rengimasKreiptis
nuo 20 €
Administracinių nusižengimų teisena
Skundo dėl policijos nutarimo parengimas teismuiKreiptis
nuo 30 €
Apeliacinio skundo dėl teismo nutarties administracinio nusižengimo byloje parengimasKreiptis
nuo 40 €
Skolos
Pretenzijos dėl skolos parengimasKreiptis
nuo 20 €
Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos parengimasKreiptis
nuo 30 €
Ieškinio dokumentinio proceso tvarka dėl skolos parengimasKreiptis
nuo 60 €
Ieškinio dėl skolos bendrąja tvarka parengimasKreiptis
nuo 60 €
Kita
Prašymo, skundo, pretenzijos ar pan. dokumento parengimas fiziniams asmenimsKreiptis
nuo 20 €
Prašymo, skundo, pretenzijos ar pan. dokumento parengimas juridiniams asmenims, institucijomsKreiptis
nuo 20 €
Teisinis situacijos vertinimas, konsultacija raštuKreiptis
nuo 20 €
Teisinis kliento pateiktų dokumentų vertinimasKreiptis
nuo 30 €
Kitų teisinių dokumentų rengimasKreiptis
nuo 20 €
Publikacijos
Vaiko išlaikymo dydžio nustatymo kriterijai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, taip pat įstatymuose (CK 3.156 straipsnis, 3.192 straipsnio 1 dalis), įtvirtinta abiejų tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki jų pilnametystės. Todėl nepavykus dėl vaiko išlaikymo susitarti „gražiuoju“ lieka vienintelis kelias – kreiptis į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio nustatymo. Tik, kokio dydžio išlaikymo reikalauti?
Noriu paveldėti tik turtą, bet ne skolas. Ar taip galima?
Kaip žinia, mirtis – visuomet nelaukta viešnia. Ji neklausia, ar mes jai atidarysime duris, neduoda mums laiko pasiruošti, o tiesiog ateina. Ir ateina ne viena, o su būriu palydovų – dideliu skausmu, rūpesčiais dėl laidotuvių ir galiausiai klausimais dėl išėjusiojo palikto turto ir turtinių įsipareigojimų.
Perkate ar parduodate naudotą automobilį? Nelikite prie suskilusios geldos
Lietuvos automobilių parkas pagrįstai gali būti laikomas pasenusiu, nes 2018 metais vienam naujam automobiliui teko šeši naudoti. Įsigyjant naudotą daiktą susiduriama su įvairiomis rizikomis. Taigi, į ką pravartu atkreipti dėmesį perkant ar parduodant naudotą automobilį, nenorint likti prie suskilusios geldos?
Pardavėjas nesutinka grąžinti pinigų už nekokybišką prekę? Jus gali išgelbėti pretenzija
Tendencijai, kad vis daugiau žmonių ginčus nusprendžia pabandyti spręsti taikiai, įgaunant pagreitį, o daugiausiai ginčų kylant dėl pirkimo – pardavimo įsipareigojimų, didelio aktualumo susilaukia jos didenybė pretenzija.
Teismui vis dar teikiate popierinius dokumentus? Pats laikas išnaudoti elektroninio portalo privalumus
Ar turėdami reikalų teisme, vis dar keliaujate ten su šūsnimi dokumentų? Jeigu atsakėte teigiamai, pats laikas pradėti naudotis jau šeštus metus Lietuvoje veikiančiu Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu (EPP), nes ši sistema, kaip ir kitos skaitmenizuotos paslaugos, turi puikių privalumų.
Planuojate skirtis? Laukia naujovės
Santuokos nutraukimo atvejų skaičiui Lietuvoje išliekant stabiliam (2017 m. 20 000 santuokų teko apie 8 000 ištuokų atvejų), nuo 2020 metų, kai įsigalios Mediacijos įstatymo nauja redakcija, Lietuvos teisinėje sistemoje įvedamas naujas institutas – privalomoji mediacija.
Skambinkite telefonu 8 687 85366, rašykite el. p. info@temidesnamai.lt arba užpildykite žemiau esančią užklausos formą. Esant neaiškumams bei siekiant visapusiškai išspręsti Jums rūpimą situaciją, papildomai susisieksime su Jumis el. paštu ar telefonu detalesniam situacijos išsiaiškinimui.
Jei klausimas nereikalauja dokumentų įvertinimo bei platesnės teisės aktų analizės, atsakysime nemokamai.
Jūsų vardas ir pavardė *
El. paštas *
Telefonas
Situacija *
TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETU SUTARTIS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Teisinių paslaugų teikimo internetu sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tarp Astos Repšienės, dirbančios pagal individualios veiklos vykdymo pažymą nr. 877486 „Temidės namai“ (toliau – Paslaugos teikėjas) ir Kliento.
1.2. Paslaugos teikėjas teisines paslaugas Klientui teikia vadovaudamasis Kliento interesų prioriteto, viršenybės, profesionalumo ir sąžiningumo principais, siekiant palankiausio rezultato Kliento atžvilgiu.
1.3. Sutartis laikoma sudaryta ir teisinės paslaugos pradedamos teikti nuo paslaugos kainos įskaitymo į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą momento ir galioja iki el. paštu Klientui bus išsiųstas parengtas dokumentas.
1.4. Sumokėdamas sutartą užmokestį Klientas patvirtina, jog sutinka, kad paslaugos būtų teikiamos.
1.5. Klientui neapmokėjus pateiktos sąskaitos, Sutartis laikoma nesudaryta.
2. Teisinių paslaugų teikimo sąlygos
2.1. Klientas sutartį su Paslaugų teikėju gali nutraukti dėl bet kokių aplinkybių, apie tai iš anksto įspėjęs Paslaugų teikėją.
2.2. Paslaugų teikėjas Sutartį su Klientu gali nutraukti tik tuomet, kai Klientas iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas, apie tai iš anksto jį įspėjus.
2.3. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį ir tokio atsisakymo nemotyvuoti.
3. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai
3.1. Paslaugų teikėjas veikia profesionaliai, sąžiningai, kokybiškai ir geriausiais Kliento interesais.
3.2. Kliento pageidaujama teisinė paslauga suteikiama per šalių suderintą terminą bei pateikiama Klientui raštu siunčiant informaciją iš pašto dėžutės info@temidesnamai.lt jo nurodytu elektroniniu pašto adresu.
3.3. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad visai Kliento Paslaugos teikėjui pateiktai informacijai bus taikomas konfidencialumo reikalavimas.
4. Kliento įsipareigojimai
4.1. Klientas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui būtiną informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamai suteikti teisinę paslaugą.
4.2. Klientas pats atsako už jo Paslaugų teikėjui teisinių paslaugų teikimui reikalingos informacijos teisingumą ir išsamumą. Klientas prisiima visa riziką, kuri yra susijusi su tuo, kad Kliento Paslaugų teikėjui pateikta informacija yra neteisinga arba neišsami.
4.3. Kliento užklausoje pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Klientui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas užklausoje, gali pasikeisti Paslaugų teikėjo konsultacijos turinys bei paslaugos kaina.
4.4. Klientas įsipareigoja tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su Paslaugų teikėju viso teisinių paslaugų teikimo metu. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis paslaugomis jei Kliento klausimai ar komentarai yra nesusiję su svetainėje www.temidesnamai.lt aprašytomis paslaugomis, nekultūringi, įžeidžiantys, jeigu Klientas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų dėl informacijos pateikimo ar kitaip netinkamai elgiasi.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Visi tarp šalių kilę nesutarimai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.